2005 Deadliest Catch

رده سنی  |   |  مستند ماجرايي واقعی  |  Discovery  |  ساخت (USA)
8
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 8/10 از 6,677 نفر  
rotten Rate
rotten Rate % امتیاز کاربران: /5 از 0 نفر
rotten Rate 0% امتیاز: /10 از 0 منتقد   0 0
مناسب برای دانلود : هنوز تعیین نشده

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

روز پخش :

چهار شنبه ها

آخرین قسمت :

3 ماه 19 روز پیش (S13E19 : Last Damn Arctic Storm)

کارگردان:

نویسنده:

لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 13
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
169 MBhttpX264480p / MKV / WEBSTER
169 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
168 MBhttpX264480p / MKV / TBS
173 MBhttpX264480p / MKV / TBS
176 MBhttpX264480p / MKV / WEBSTER
367 MBhttpX264480p / MKV / WEBSTER
345 MBhttpX264480p / MKV / WEBSTER
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 12
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 11
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 10
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 9
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 7
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 6
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 5
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 4
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 3
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 2
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 1
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season deadliest catch

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
517 MB |deadliest.catch.s13e23.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
953 MB |deadliest.catch.s13e23.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e22.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
940 MB |deadliest.catch.s13e22.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
500 MB |deadliest.catch.s13e21.readnfo.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
923 MB |deadliest.catch.s13e21.readnfo.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
516 MB |deadliest.catch.s13e20.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
953 MB |deadliest.catch.s13e20.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
512 MB |deadliest.catch.s13e19.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
942 MB |deadliest.catch.s13e19.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e17.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
942 MB |deadliest.catch.s13e17.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e17.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
942 MB |deadliest.catch.s13e17.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
323 MB |deadliest.catch.s13e13.hdtv.x264-w4f.mkv
HDTV.720P :
1 GB |deadliest.catch.s13e13.720p.hdtv.x264-w4f.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
514 MB |deadliest.catch.s13e12.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
945 MB |deadliest.catch.s13e12.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

Share
شبکه :
امتیاز IMDB :
8/10
HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e11.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
941 MB |deadliest.catch.s13e11.720p.web.x264-tbs.mkv
صفحه 1 از 1012345678910