در حال بروز رسانی نمایش در سایت IMDB »
مشهور در فیلم های :

Massacre in Dinosaur Valley
Massacre in Dinosaur Valley Director, Writer, Editor
(1985)
Women in Fury
Women in Fury Director, Writer
(1984)
L
L'insegnante viene a casa Director, Writer
(1978)
La via della droga
La via della droga Director, Writer
(1989)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش Director (31)
 2009 The African Game The African Game .
(as Michael E. Lemick).

 1990 Savage Attraction Savage Attraction .
.

 1989 La via della droga La via della droga .
(as Michael E. Lemick).

 1988 O Diabo na Cama O Diabo na Cama .
.

 1987 Italiani a Rio Italiani a Rio .
.

 1985 Massacre in Dinosaur Valley Massacre in Dinosaur Valley .
(as Michael E. Lemick).

 1984 Women in Fury Women in Fury .
(as Michael E. Lemick).

 1982 Sangraal, la spada di fuoco Sangraal, la spada di fuoco .
(as Michael E. Lemick).

 1982 Giovani, belle... probabilmente ricche Giovani, belle... probabilmente ricche .
(as Michael E. Lemick).

 1982 Quella peste di Pierina Quella peste di Pierina .
(as Michael E. Lemick).

 1981 La dottoressa preferisce i marinai La dottoressa preferisce i marinai .
(as Michael E. Lemick).

 1981 Crema cioccolato e pa...prika Crema cioccolato e pa...prika .
(as Michael E. Lemick).

 1980 Gay Salomé Gay Salomé .
.

 1980 Do It with the Pamango Do It with the Pamango .
(as Michael E. Lemick).

 1979 Tre sotto il lenzuolo Tre sotto il lenzuolo .
(segments "Sabato mattina", "L'ommaggio") (as Michael E. Lemick).

 1979 Brillantina Rock Brillantina Rock .
.

 1978 The Last Daddy The Last Daddy .
(as Michael E. Lemick).

 1977 Taxi Girl Taxi Girl .
.

 1976 La professoressa di scienze naturali La professoressa di scienze naturali .
(as Michael E. Lemick).

 1975 The Teasers The Teasers .
.

مخفی مخفی نمایش نمایش Writer (31)
مخفی مخفی نمایش نمایش Editor (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش Art Director (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش Miscellaneous Crew (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش Producer (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش Self (2)